Kjøp autentiske dokumenter » Førerkortkategori

Førerkortkategori

førerkortkategori, førerkortklasse, kjøp hvilken som helst kategori av førerkort,

Førerkortkategorier:

Ulike kategorier av førerkort

Det er forskjellige typer kjøretøy i gatene våre i alle land du befinner deg. Disse kjøretøyene varierer fra enkle motorsykler til biler med forskjellig passasjerkapasitet. Dessuten har du lastbærende kjøretøyer som varierer veldig i størrelse og hvor mye last de har lov til å bære. Så til slutt har du også alle typer industrimaskiner som inkluderer veiarbeidsmaskiner og traktorer for gårdsarbeid. Videre, i forskjellige land, er det også forskjellige krav til f.eks. alder for å være berettiget til å bli autorisert til å kjøre disse forskjellige typene veikjøretøyer. Dette bringer oss til de ulike førerkortkategoriene. Vi skal se på vanlige førerkortkategorier i Europa som er like rundt om i verden og også i USA og Canada. Vi skal også se på noen forskjeller.

Kategorier av førerkort i henhold til EU-direktivet:

Følgende er de anerkjente førerkortkategoriene i EU-direktivet og en kort beskrivelse av hva de representerer:

 1. Kategori AM – for 2- og 3-hjuls kjøretøy med en maksimal designhastighet på ikke mer enn 45 km/t, samt lette firhjulinger.
 2. Kategori A1 – for lette motorsykler med en sylinderkapasitet på ikke mer enn 125 kubikkcentimeter og en effekt på mindre enn 11 kW.
 3. Kategori A2 – for motorsykler med en effekt under 35 kW.
 4. Kategori A – for tunge motorsykler uten kraftbegrensninger.
 5. Kategori B – for passasjerkjøretøyer som veier opptil 3500 kg og har ikke mer enn åtte passasjerer.
 6. Kategori BE – for kjøretøy i kategori B som trekker en tung tilhenger på under 3500 kg.
 7. Kategori B1 (valgfritt) – for firehjulinger.
 8. Kategori C1 – for lastebiler mellom 3 500 kg og 7 500 kg og for inntil åtte passasjerer.
 9. Kategori C1E – for et kjøretøy i kategori C1 eller B som trekker en tung tilhenger; med en samlet vekt på opptil 12 000 kg.
 10. kategori C – for lastebiler som veier mer enn 3 500 kg og har ikke mer enn åtte passasjerer.
 11. kategori CE – for et kjøretøy i kategori C som trekker en tung tilhenger.
 12. kategori D1 – for personbiler bygget for færre enn 16 passasjerer og som ikke er lengre enn 8 m.
 13. kategori D1E – for et kjøretøy i kategori D1 som trekker en tung tilhenger.
 14. kategori D – for personbiler for mer enn åtte passasjerer.
 15. kategori DE – for et kjøretøy i kategori D som trekker en tung tilhenger.
 16. lette tilhengere opp til 750 kg kan trekkes med kategori B, C1, C, D1 og D.

Mer om førerkortkategorier og kriterier for å få ulike kategorier:

Når det lages førerkort for et tilpasset kjøretøy eller enkelte typer kjøretøy, angis dette med koden på førerkortet. Dessuten utstedes sertifikater for kategoriene C1, C, D1 og D kun til førere som allerede har rett til å kjøre kjøretøy i kategori B. I tillegg utstedes sertifikater for kategoriene BE, C1E, CE, D1E og DE kun til førere som allerede har rett til å føre kjøretøy i kategori B, C1, C, D1 og D. Dessuten er minimumsalderen på 16 år nødvendig for kategoriene AM, A1 (lette motorsykler) og B1 (motordrevne tre- og firehjulssykler). Videre kreves det en minimumsalder på 18 år for kategoriene A2, B, BE og C1. I tillegg til dette kreves en minimumsalder på 21 år for kategoriene C, CE, D1 og D1E. Og til slutt, en minimumsalder på 24 år for kategoriene D og DE.

Her har vi ikke inkludert teori om kategoriene industrikjøretøyer og også for landene hvis kategorier er representert i klasser. Du kan imidlertid kontakte vår agent for mer informasjon om din spesifikke sak.

Kontakt oss her:

nb_NONorsk bokmål
× Hvordan kan jeg hjelpe deg?