Köp autentiska dokument » Körkortskategori

Körkortskategori

körkortskategori, körkortsklass, köp valfri kategori av körkort,

Körkortskategorier:

Olika kategorier av körkort

Det finns olika typer av fordon på våra gator i vilket land du befinner dig. Dessa fordon varierar från enkla motorcyklar till bilar med olika passagerarkapacitet. Dessutom har du lastbärande fordon som skiljer sig mycket i storlek och hur mycket last de får bära. Slutligen har du också alla typer av industrimaskiner som inkluderar vägarbeten och traktorer för lantbruksarbete. I olika länder finns det dessutom olika krav på t.ex. ålder för att vara berättigad att köra dessa olika typer av vägfordon. Detta för oss till de olika körkortskategorierna. Vi ska titta på vanliga körkortskategorier i Europa som är liknande runt om i världen och även i USA och Kanada. Vi ska också titta på några skillnader.

Kategorier av körkort enligt EU-direktivet:

Följande är de erkända körkortskategorierna i EU-direktivet och en kort beskrivning av vad de representerar:

 1. Kategori AM – för 2- och 3-hjuliga fordon med en maximal designhastighet på högst 45 km/h, samt lätta fyrhjulingar.
 2. Kategori A1 – för lätta motorcyklar med en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter och en märkeffekt mindre än 11 kW.
 3. Kategori A2 – för motorcyklar med en effekt under 35 kW.
 4. Kategori A – för tunga motorcyklar utan effektbegränsningar.
 5. Kategori B – för passagerarfordon som väger upp till 3 500 kg och med högst åtta sittplatser.
 6. Kategori BE – för ett fordon av kategori B som drar ett tungt släp under 3 500 kg.
 7. Kategori B1 (tillval) – för fyrhjulingar.
 8. Kategori C1 – för lastbilar mellan 3 500 kg och 7 500 kg och för upp till åtta passagerare.
 9. Kategori C1E – för ett fordon i kategori C1 eller B som drar en tung släpvagn; med en sammanlagd vikt på upp till 12 000 kg.
 10. kategori C – för lastbilar som väger mer än 3 500 kg och med plats för högst åtta passagerare.
 11. kategori CE – för ett fordon i kategori C som drar en tung släpvagn.
 12. kategori D1 – för personbilar byggda för färre än 16 passagerare och som inte är längre än 8 m.
 13. kategori D1E – för ett fordon i kategori D1 som drar ett tungt släp.
 14. kategori D – för personbilar för fler än åtta passagerare.
 15. kategori DE – för ett fordon i kategori D som drar ett tungt släp.
 16. lätta släpvagnar upp till 750 kg får dras med kategori B, C1, C, D1 och D.

Mer om körkortskategorier och kriterier för att få olika kategorier:

När ett körkort görs för ett anpassat fordon eller vissa typer av fordon anges detta med koden på körkortet. Dessutom utfärdas körkort för kategorierna C1, C, D1 och D endast till förare som redan har rätt att köra fordon i kategori B. Utöver detta utfärdas körkort för kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE endast till förare som redan har rätt att köra fordon i kategori B, C1, C, D1 respektive D. Dessutom krävs en minimiålder på 16 år för kategorierna AM, A1 (lätta motorcyklar) och B1 (motordrivna tre- och fyrhjulingar). Dessutom krävs en minimiålder på 18 år för kategorierna A2, B, BE och C1. Utöver detta krävs en minimiålder på 21 år för kategorierna C, CE, D1 och D1E. Och slutligen en minimiålder på 24 år för kategorierna D och DE.

Här har vi inte tagit med teori om kategorierna industrifordon och även för de länder vars kategorier är representerade i klasser. Du kan dock kontakta vår agent för mer information om ditt specifika fall.

Kontakta oss här:

sv_SESvenska
× Hur kan jag hjälpa dig?